Fleet Advies

Beoordelen en adviseren m.b.t. autoregeling en mantelovereenkomst
Door de jarenlange ervaring van de medewerk(st)ers van Famose zijn wij in staat om uw autoregeling of mantelovereenkomsten alsmede fleet management te beoordelen en aan te passen. Omdat voor elk bedrijf de behoefte anders is, bieden wij de volgende twee vormen aan:

Quickscan
Wilt u snel inzichtelijk hebben waar eventuele knelpunten en of besparingsmogelijkheden zitten, vraag dan om onze scan, die met een korte doorlooptijd inzicht in deze aspecten geeft.

Analyse
Meer uitvoerig is de analyse. U ontvangt in dat geval een uitgebreid rapport met daarin vermeld de verbetervoorstellen en kostenbesparingsmogelijkheden.

 

REGELS FISCALE BIJTELLING 2017

In de afgelopen jaren werd het gebruik van minder CO-2 uitstotende auto’s vanuit Den Haag gestimuleerd door middel van kortingen op o.a. de fiscale bijtelling. Hierdoor werden de plug-in hybrides en de hybrides populair. Helaas is deze aantrekkelijke financiële prikkel grotendeels afgeschaft en is daar een soort standaard tarief voor terug gekomen . De subsidie had niet het gewenste resultaat omdat een groot deel van de gebruikers de laadvoorziening voor hun auto amper tot nooit gebruikte of waardoor deze auto’s niet minder uitstoot veroorzaakte dan andere auto’s en deze mensen derhalve ten onrechte ‘beloond’ werden. Vanwege dit oneigenlijke gebruik zijn de bijtellingspercentages op de schop gegaan.

Uitstoot (CO2/km) 2016 2017
0 gram 4% 4%
1-50 gram 15% 22%
51-106 gram 21% 22%
> 106 gram 25% 22%

Ondanks deze wijzigingen worden er in 2017 auto’s aangeboden met de bijtelling van 2016. Hoe dat kan? Doordat er een aantal leasebedrijven en dealers eind 2016 auto’s te naam hebben gesteld, kunnen zij deze nog aanbieden met de lage bijtelling. Zoek dit echter goed uit want het zou vervelend zijn wanneer u onaangenaam verrast wordt.

Procesbeschrijving van de Quick Scan
Hoe werkt onze Quick Scan en No Cure No Pay – aanpak. Onze eerste gesprek kost u maximaal 1 uur en 2 kopjes koffie. Waarna wij geheel kosteloos een Quick Scan uitvoeren op de mantel(s) die u met uw leasemaatschappijen heeft en uw autoregeling. In een tweede gesprek koppelen wij onze bevindingen aan u terug, waarbij onze ervaring leert, dat wij met regelmaat besparingen van 10% op de autokosten van klanten weten te realiseren.

A1122A3F-D905-4F08-A70B-5F5B38C558E6Indien u besluit om o.b.v. de uitkomsten van de Quick Scan ons de opdracht te gunnen om de besparingen voor u te realiseren, doen wij deze werkzaamheden op basis van No Cure No Pay.
Onder No Cure No Pay verstaan wij, dat onze fee / vergoeding volledig is gekoppeld aan de daadwerkelijk gerealiseerde besparingen in het eerste jaar, welke wij gezamenlijk vaststellen.

Implementatie van de aanpassingen
Indien gewenst kunnen onze specialisten er voor zorgen dat de voorgestelde aanpassingen worden geïmplementeerd in uw huidige autoregeling  of mantelovereenkomst. Uw fleet management wordt zo vereenvoudigd.
Opstellen autoregeling
Wanneer u nog geen autoregeling heeft, kunnen wij deze voor uw bedrijf verzorgen. Om te zorgen dat de autoregeling geheel voldoet aan uw wensen en voorwaarden zullen wij dit in nauw overleg met u doen.
Procesoptimalisatie
Onze specialisten kunnen u tevens adviseren en ondersteunen om diverse processen rondom wagenparkbeheer en fleet management (denk aan operationele taken, controles, workflows en werkinstructies en rapportages) in te regelen en of te optimaliseren.

fleet_management_001Tenderbegeleiding
Omdat een tenderproces vaak meer aspecten bevat dan de individuele dienstverlener vanuit de eigen organisatie ten aanzien van kennis en ervaring kan honoreren, begeleidt Famose bedrijven bij het uitzetten van een tender. Voordat deze tender wordt uitgezet wordt er door Famose een scan van de huidige mantelovereenkomst gemaakt. De bevindingen van deze scan zullen met u worden doorgenomen. Indien uzelf nog specifieke wensen of voorwaarden heeft, zullen wij deze meenemen in de onderhandelingen.

Doel van de tender is het realiseren van nieuwe contractvoorwaarden met uw huidige en/of nieuwe leveranciers waarbij een goede balans in prijs- en serviceniveau van belang is.

Inkoopafspraken
Indien u maar een klein wagenpark heeft, is het vaak moeilijk om centrale inkoop afspraken te maken met dealers of importeurs. Famose heeft hier de oplossing voor. Wij hebben met een aantal dealerbedrijven en importeurs inkoopafspraken gemaakt. Door de inkoop van uw leaseauto’s door Famose te laten uitvoeren kunt u gebruik maken van de:

  Kortingsafspraken die Famose heeft gemaakt met dealers en importeurs.
  Actie auto’s  die in overleg met de dealers en Famose zijn samengesteld.


Business Class voorwaarden

Door onze ervaring en ons inkoopvolume zijn wij erin geslaagd om zeer aantrekkelijke inkoopvoorwaarden met verschillende leasemaatschappijen overeen te komen, die ook van toepassing zijn op de kleinere wagenparken, het MKB en voor ZZP-ers. Deze aantrekkelijke voorwaarden hebben zowel betrekking op prijsaspecten, met jaarlijkse besparingen oplopend van €600 tot € 1.000 per auto, als op service level aspecten, waarbij u en uw medewerkers ONTZORGEN maximale aandacht krijgt.

Voordelen voor u doordat ook u gebruik kunt maken van deze Businessclass Voorwaarden zijn:

Vrije merk & type keuze
Zeer scherpe inkoopvoorwaarden
Inclusief winterbanden
Vervangend vervoer na 24 uur
Aantrekkelijke tussentijdse inleverregeling en opschortingsmogelijkheden
Vast eigen risico van € 136
Geen doorbelasting van inname schades
Geen verrassingen bij eindafrekening


Fleet training

fleet_management_002Heeft u geen allround ervaren fleet medewerk(st)er binnen uw organisatie en kiest u ervoor om deze functie ook (nog) niet aan te trekken, maar wilt u wel de huidige medewerk(st)ers en management betrokken bij wagenparkbeheer toch versneld op een hoger kennisniveau brengen?

  Wij bieden u in company trainingen op maat!

Fleet beheer

Interim fleetbeheer
Deskundig personeel is schaars en meestal niet per direct beschikbaar, de interim fleet medewerk(st)ers van Famose kunnen een uitkomst zijn voor uw bedrijf.  Onze medewerk(st)er zijn snel inzetbaar en flexibel en hebben kennis van zaken, waardoor de continuïteit van het fleetbeheer gewaarborgd blijft.

U kunt gebruik maken van onze interim fleet medewerk(st)ers in geval van:

  (langdurig) Afwezigheid Fleet medewerk(st)er
  Inwerken Fleet medewerk(st)er
  Herstructurering Fleet afdeling
  Uitdiensttreding Fleet medewerk(st)er
  Begeleiding van projecten
Outsourcing fleetbeheer
Alles zelf doen, is verleden tijd. Het uitbesteden van activiteiten die niet tot uw core business behoren, levert behalve tijd ook andere voordelen op.

 

De voordelen voor u op een rijtje:

  Een flinke kostenbesparing
  Heldere afspraken
  Kwaliteitsverbetering
  Continuïteit en professionaliteit

Famose kan het fleetbeheer voor u verzorgen. Wij beheren en exploiteren namens u het wagenpark en verzorgen alle contacten, contracten en operationele activiteiten met berijd(st)ers, dealers, leveranciers en  leasemaatschappijen. Dit conform het door u gewenste beleid.

Berijderssturing
Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers bewuster van hun rijgedrag worden gemaakt en hierop (denk aan gebruik, schades, brandstofgebruik) worden aangesproken?
Wilt u uw autokosten nog beter kunt beheersen en qua kosten aanzienlijk reduceren?
En komt uw organisatie hier niet aan toe?

Dan nemen wij graag deze rol van u over en komen wij op kwartaalbasis bij u langs om hier invulling aan te geven.

Klik hier om direct een afspraak te maken