Facilitair Management en Advies

Scannen facilitaire contracten en procedures
Door de jarenlange ervaring van de medewerk(st)ers van Famose zijn wij in staat om uw contracten en processen op facilitair gebied te beoordelen. De contracten en processen worden door één van onze medewerk(st)ers gescand, waarbij verbeterpunten en kostenbesparingen worden aangegeven.

Procesoptimalisatie
Onze specialisten kunnen u tevens adviseren en ondersteunen om diverse processen rondom facilities (denk aan operationele taken, controles, work flows en werkinstructies en rapportages) in te regelen en of te optimaliseren.

Indien gewenst kunnen onze specialisten er voor zorgen dat de voorgestelde aanpassingen worden geïmplementeerd.

Opstellen procedures en documenten
Famose heeft veel ervaring met betrekking tot het opstellen van facilitaire procedures en documenten en kunnen deze dienst voor u verzorgen. Om te zorgen dat de procedures en documenten geheel voldoen aan uw wensen en voorwaarden zullen wij dit in nauw overleg met u doen. Voorbeelden zijn:

  Opstellen van een clean desk policy  Opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.  Opstellen van een verhuisplan

Facilitair tenderbegeleiding en inkoopafspraken

business750Het inkopen van facility producten en diensten binnen het facility werkveld is een belangrijk onderdeel in het facility proces. Famose begeleidt bedrijven in het totale inkoop- en aanbestedingsproces. Voordat de tender wordt uitgezet wordt er door Famose een scan van de huidige overeenkomsten gemaakt.

Een scan kost u maximaal 1 ½ uur en 2 kopjes koffie.

De bevindingen van deze scan zullen met u worden doorgenomen.  Indien u nog specifieke wensen of voorwaarden heeft, zullen wij deze meenemen in de onderhandelingen. Doel van de tender is het realiseren van nieuwe contractvoorwaarden met uw huidige en/of nieuwe leveranciers waarbij  een goede balans in prijs- en serviceniveau van belang is.

Facility training

trainingHeeft u geen allround ervaren facility manager/medewerk(st)er binnen uw organisatie en kiest u ervoor om deze functie ook (nog) niet aan te trekken, maar wilt u wel de huidige medewerk(st)ers en management betrokken bij facilities toch versneld op een hoger kennisniveau brengen, dan verzorgen wij in company maatwerktrainingen.

  Wij bieden u in company trainingen op maat!

Facility beheer

Interim Facility beheer
Deskundig personeel is schaars en meestal niet per direct beschikbaar, de interim facility medewerk(st)ers van Famose kunnen een uitkomst zijn voor uw bedrijf.  Onze medewerk(st)er zijn snel inzetbaar en flexibel en hebben kennis van zaken, waardoor de continuïteit van het facility beheer gewaarborgd blijft.

U kunt gebruik maken van onze interim facility medewerk(st)ers in geval van:

  (langdurig) afwezigheid facility medewerk(st)er  Inwerken facility medewerk(st)er  Uitdiensttreding facility medewerk(st)er  Herstructurering facility afdeling  Begeleiding van projecten als  (interne) verhuizing;  digitaliseren archief , (her)inrichting pand e.d.
Outsourcing Facility beheer
Alles zelf doen, is verleden tijd. Het uitbesteden van activiteiten die niet tot uw core business behoren, levert behalve tijd ook andere voordelen op.

De voordelen voor u op een rijtje:

  Een flinke kostenbesparing op facilitair management  Heldere afspraken  Kwaliteitsverbetering,  Continuïteit en  professionaliteit

Famose kan het Facility beheer of Facilitair Management voor u verzorgen. Wij beheren en exploiteren namens u de facility afdeling, en verzorgen alle contacten, contracten en operationele activiteiten met medewerk(st)ers en leveranciers. Dit conform het door u gewenste beleid.