Zijn al uw wensen omtrent uw wagenpark in het afgelopen jaar ingevuld?!

Zo niet, bekijk onze 8 aandachtspunten voor optimalisatie van uw wagenpark. Wij zijn graag bereid om vrijblijvend met u hierover verder van gedachte te wisselen, zodat u in de loop van 2016 deze zaken van uw actielijstje kunt afvinken.

1 Doe de GRATIS Health Check op uw autoregeling en afspraken met leasemaatschappijen

2 Schrijf een tender uit om optimale inkoopvoorwaarden te realiseren

3 Actualiseer uw autoregeling

4 Speel in op de verschuiving van Fiscaal naar Financieel aantrekkelijk

5 Ontzorg uw medewerkers en backoffice

6 Realiseer een adequate berijderssturing- en management rapportage

7 Optimaliseer uw processen in het licht van “Goed kan altijd Beter”

8 Focus op uw corebusiness, besteed uw wagenparkbeheer kostenefficiënt uit

 

LEES MEER